صفحه اصلی / برق / پخش بهینه بار در شبکه های توزیع

پخش بهینه بار در شبکه های توزیع

چکیده:

شبکه هوشمند حاصل فعال شدن مصرفکنندگان در سیستم قدرت و ایفای نقش آنها در زمینه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت است. زیرساختهای ارتباطی، کنترلی و اندازهگیری به عنوان پل ارتباطی هوشمند،ارتباط دوسویهای را بین مصرفکنندگان و شبکه قدرت برقرار نموده و زمینه را برای اجرای مؤثر برنامه های پاسخگویی بار همانند کنترل مستقیم بار فراهم میکنند. در این مقاله پخش بار بهینه به عنوان یک مبحث مطالعاتی مهم در سیستم های قدرت مبتنی بر کنترل مستقیم بار و یک شاخص پایداری ولتاژ جدید ارائه شده است. سادگی انجام محاسبات، وابستگی به ولتاژ، عدم وابستگی مستقیم به بار و همبندی شبکه و نیز عدم نیاز به کاهش شبکه به فرم دو شین معادل، شاخص پایداری ولتاژ پیشنهادی را برای محاسبات بیدرنگ با وجود تغییر الگوی بار مناسب ساخته است. در روش ارائه شده، قطع بهینه بار در تعدادی از بارهای انتخابی شبکه با هدف بهبود شاخص پایداری ولتاژ ضعیف ترین شین سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. روش پیشنهادی روی یک شبکه توزیع شعاعی ۶۹شینه به عنوان یک شبکه هوشمند جهت تشخیص مؤثربودن آن اعمال شده است.

پخش بهینه بار در شبکه های توزیع

مقدمه:

شبکه هوشمند یک شبکه الکتریکی است که عناصر مختلف مانند زیرساختهای کنترلی، ارتباطی و اندازهگیری، برنامههای پاسخگویی بار (DR) ، منابع تولید پراکنده، تجهیزات ذخیره ساز انرژی و … قابلیت های فراوانی به آن اضافه نموده و آن را قادر ساخته تا موازی با سیستم گسترده قدرت یا به صورت یک سیستم مجزا بهرهبرداری شود.به کارگیری فناوریهای دیجیتال (فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات) در شبکه هوشمند، امکان بهرهبرداری مؤثر از منابع سیستم قدرت، بهبود کارایی و امکان مشارکت مصرفکنندگان )فعالبودن مشترکین( را فراهم میآورد. این سیستم به عنوان یک پل ارتباطی برای زیرساختهای کنترلی و اندازهگیری در شبکه هوشمند، امکان ایجاد ارتباط هوشمند و دوطرفه را بین شرکتهای برق و مشترکین فراهم میآورد. زیرساخت اندازهگیری پیشرفته ،(AMI),بهرهبردار شبکه توزیع (DNO) را قادر می سازد تا بارهای شبکه را به طور پیوسته و خودکار پایش نموده و برنامه های پاسخگویی بار را اجرا نماید و نیز مصرفکنندگان را قادر میسازد تا جهت بهرهبرداری بهینه از شبکه هوشمند در برنامه های پاسخگویی بار شرکت نمایند

پخش بار بهینه در شبکه توزیع هوشمند مبتنی بر قطع بهینه بار و بهبود شاخص پایداری ولتاژ
دانلود با لینک مستقیم
” target=”blank” ]دانلود با لینک مستقیم[/button][/box]

اطلاعات فایل:

اطلاعات فایل:

حجم فایل:۱٫۷۹۲ KB

تعداد صفحات:۹

زبان:فارسی

فرمت فایل:pdf

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

x

این مطلب را نیز بخوانید

آموزش پایانامه نویسی

آموزش پایانامه نویسی مقدمه: در این قسمت تکنیک های اصلی پپایان نامه ...