صفحه اصلی / 2017 / سپتامبر

آرشیو ماهانه: سپتامبر 2017

۸۰۰ پرسش و پاسخ برق

مقدمه: گسترش سریع شبکه برق و همچنین سیر صعودی تعداد پست ها در سطوح مختلف ولتاژ و تقاضای بسیار زیاد و روز افزون مصرف برق دربخش های صنعتی و غیر صنعتی امری اجتناب ناپذیر است . با توجه به اینکه ...

ادامه متن »

برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو

ماشین

چکیده: با توجه به رشد روزافزون بار، به ویژه بار پیک، افزایش ظرفیت نیروگاهی برای پاسخ به این رشد ضروری است. بار پیک موجب افزایش هزینههای مشترکین و سرمایه گذاریهای هن گفت در بخش تولید و انتقال میشود. به همین ...

ادامه متن »

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

چکیده: شبکه های هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با استفاده ازآن،کاربران قادر به در یافت اطلاعات شبکه میباشند. انتقال اطلاعات شبکه برق به کاربران، پیاده سازی و اجرای بهینه ...

ادامه متن »

پخش بهینه بار در شبکه های توزیع

چکیده: شبکه هوشمند حاصل فعال شدن مصرفکنندگان در سیستم قدرت و ایفای نقش آنها در زمینه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت است. زیرساختهای ارتباطی، کنترلی و اندازهگیری به عنوان پل ارتباطی هوشمند،ارتباط دوسویهای را بین مصرفکنندگان و شبکه ...

ادامه متن »

سیستم فتوولتائیک براساس بار واقعی

مقدمه: امروزه چالشهایی همچون افزایش روزافزون تقاضا، هزینه زیاد،کاهش منابع سوختهای فسیلی و نگرانی های زیست محیطی از یک طرف و از طرف دیگر برخی ویژگی ها مثل راندمان بالا، عدم انتشار گازهای آلاینده، دردسترس بودن، پایان ناپذیری و از ...

ادامه متن »