صفحه اصلی / برق / تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

چکیده:

شبکه های هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با استفاده ازآن،کاربران قادر به در یافت اطلاعات شبکه میباشند. انتقال اطلاعات شبکه برق به کاربران، پیاده سازی و اجرای بهینه برنامه های پاسخ سمت تقاضا را ممکن خواهد کرد. هدف از اجرای برنامه های پاسخ سمت تقاضا، مدیر یت مصرف در سمت کاربر و در نتیجه بهبود قابلیت اطمینان شبکه، یکنواخت نمودن نمودار بار و کاهش هزینه میباشد. در این مقاله، الگور یتمی وفقی و توزیع یافته جهت تنظیم مصرف کاربر با استفاده از اطلاعات قیمت شبکه ارائه
شده است که بر خلاف سایر کارهای صورت گرفته در زمینه تنظیم مصرف، با در نظر گرفتن شرایط واقعی بار و لحاظ نمودن اختیار و راحتی کاربر، امکان پیاده سازی عملی برنامه پاسخ سمت تقاضا را در شبکه هوشمند فراهم مینماید. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که الگور یتم پیشنهادی قادر به یکنواختسازی نمودار بار و قیمت برق شبکه و کاهش هزینه کاربر میباشد.

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

مقدمه:

شبکه هوشمند برق شبکه ای با تبادل دوطرفه جریان انرژی و اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان میباشد .این شبکه فرصتهای زیادی جهت برنامههای پاسخ سمت تقاضا (DR )فراهم مینماید.پاسخ سمت تقاضا، مجموعه راهکارهایی جهت مدیریت تقاضای کاربران نسبت به شرایط شبکه و نرخ قیمت بازار میباشد .از آنجایی که بخش بزرگی از این برنامهها وابسته به در دسترس بودن اطلاعات شبکه در سمت کاربر میباشد و مسیر مخابراتی موجود در شبکه هوشمند، اطلاعات لازم برای اجرای برنامههای DR را در اختیار کاربران قرار میدهد، وجود شبکه هوشمند پیادهسازی برنامه های DRرا امکانپذیر میسازد.از جمله مزایای پیادهسازی DRدر شبکه هوشمند میتوان به یکنواخت نمودن بار شبکه، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش بهای تمام شده برق اشاره نمود .
بهطور کلی برنامههای DRبه دو دسته برنامههای مبتنی بر تشویق و برنامه های مبتنی بر زمان، تقسیم میشوند. در برنامه های مبتنی بر تشویق، سعی بر آن است که جهت ایجاد انگیزه برای مشارکت در برنامه های ،DRمشوقهایی برای کاربران درنظر گرفته شود. به طور مثال، در صورتی که کاربر مصرف خود را در ساعات اوج بار کاهش داده و بار خود را به زمانهای غیر اوج بار انتقال دهد، پاداشی برای کاربر در نظر گرفته میشود .در برخی موارد نیز، برای جلوگیری از مصرف در ساعات اوج بار، هزینه بیشتری از سمت کاربر باید پرداخت شود. مزیت این دسته از برنامههای ،DRسادگی، عدم نیاز به تغییر ساختار سنتی شبکه برق و برقراری ارتباط مخابراتی دو طرفه میباشد. اگرچه بهدلیل غیرقابل پیشبینی بودن واکنش کاربر به مشوق ها، این نوع برنامه های DR نتوانسته اند تأثیر زیادی بر نمودار بار شبکه داشته باشند

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند
دانلود با لینک مستقیم
” target=”blank” ]دانلود با لینک مستقیم[/button][/box]

اطلاعات فایل:

اطلاعات فایل:

حجم فایل:۶۶۲ KB

تعداد صفحات:۶

زبان:فارسی

فرمت فایل:pdf

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

x

این مطلب را نیز بخوانید

آموزش پایانامه نویسی

آموزش پایانامه نویسی مقدمه: در این قسمت تکنیک های اصلی پپایان نامه ...