صفحه اصلی / برق / برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو

برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون بار، به ویژه بار پیک، افزایش ظرفیت نیروگاهی برای پاسخ به این رشد ضروری است. بار پیک موجب افزایش هزینههای مشترکین و سرمایه گذاریهای هن گفت در بخش تولید و انتقال میشود. به همین منظور شکل-گیری محیط تجدیدساختار در صنعت برق، بازار رقابتی برق و برنامه های پاسخگویی بار از اهمیت ویژهای در مباحث سیستم قدرت برخوردارند. در برنامه های پاسخگویی بار مصرفکنندگان در دورههای مشخص مانند پیک یا مواقعی که قیمتها بالا هستند مصرف خود را کاهش میدهند، که این امر موجب سود برای مشترکین و به عنوان یک منبع تولید از تولید گران در زمان پیک ممانعت میکند. از طرف دیگر به منظور کاهش چشمگیر در هزینه بهرهبرداری از شبکه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی، توجه بیش از پیش بهره برداران شبکه های قدرت برای بکارگیری از منابع جدید تولید انرژی در کنار واحدهای حرارتی موجب شده است که فناوری خودروهای برقده یکی از این منابع جدید تولید انرژی باشد. در این مقاله حضور همزمان برنامه پاسخگویی بار و خودروهای برقده با هدف مینیمم کردن کل هزینه بهره برداری از شبکه و بهبود سطح رزرو سیستم در حل مسئله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قید امنیت مورد مطالعه قرارگرفته است.

برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو

مقدمه:

مسئله به مدار آمدن واحدها یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی در سیستم قدرت به شمار میرود. برنامه ریزی مشارکت واحدها ۱به مفهوم بهینه سازی منابع تولید با هدف تأمین تقاضای بار با کمترین هزینه است. در سیستم های قدرت مدرن و سنتی، علاوه بر اقتصادی بودن این برنامه ریزی، مسئله امنیت در بهره برداری از واحدها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا ایجاد مصالحه بین اقتصاد و امنیت دراین مسئله میتواند با رسیدگی به تمامی پتانسیلها و قیود، هزینه های تولید  را کاهش دهد. چنانچه در مسئله برنامهریزی مشارکت واحدها قید تراکم خطوط نیز در لحاظ گردد، مسئله مورد نظر برنامهریزی مشارکت امنیت  مقید واحدها ۲نامیده میشود.مسئله SCUCیکی از پیچیدهترین مسائل بهینه سازی در سیستم های قدرت است، که باید در آن قیود تولید،انتقال و امنیت شبکه در نظر گرفته شوند. برای حل این مسئله بهینه سازی روشهای متعددی پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به روش لاگرانژین تقویت شده و روش MIPاشاره کرد.در مراجع با توجه به تابع هدف و با استفاده از ضرایب لاگرانژ، قید امنیت وارد مسئله شده است. در مراجع از تجزیه بندر برای حل مسئله SCUCاستفاده شده است. با توجه به ماهیت ناهموار و ناپیوسته تابع هدف هیچ یک از این روشها توانایی حل این مسئله را ندارند. در سالهای اخیر استفاده از الگوریتم های تکاملی برای حل مسائل بهینه سازی پیچیده مورد استقبال گستردهای قرار گرفته از این جمله این الگوریتم ها میتوان به کاربرد روش مهاجرت پرندگان روش سرد شدن فلزات و روش جستجوی باکتریابی در حل مسئله
SCUCاستفاده نمود.

برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو
دانلود با لینک مستقیم

اطلاعات فایل:

اطلاعات فایل:

حجم فایل:۸۱۰ KB

تعداد صفحات:۶

زبان:فارسی

فرمت فایل:pdf

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

x

این مطلب را نیز بخوانید

آموزش پایانامه نویسی

آموزش پایانامه نویسی مقدمه: در این قسمت تکنیک های اصلی پپایان نامه ...