آموزش پایانامه نویسی

آموزش پایانامه نویسی مقدمه: در این قسمت تکنیک های اصلی پپایان نامه نویسی شامل نحوه گزارش فصل های مختلف پایانامه به همراه مراجع , مورد بحث قرار می گیرد . فصل بندی مورد بخش در این بخش بر اساس استاندارد ...

ادامه متن »

راهنمای فارسی اینورتر دلتا مدل M

مقدمه: مبدلهای جریان مستقیم به متناوب به نام اینورتر شناخته میشوند .وظیفه یک اینورتر تبدیل یک ولتاژورودی مستقیم به یک جریان ولتتاژ خروجی متناوب ومتقارن با دامنه و فرکانس مورد نظر است . ولتاژخروجی را میتوان با تغییر ولتاژ ورودی ...

ادامه متن »

آموزش کاربردی نرم افزار Pspice

مقدمه: شماتیک چیست؟ شماتیک یک رابط گرافیکی و همچنی ارتباط دهنده به سایر برنامه ها PSpiceو تنظیمات آن است. شما می توانید عملیات زیر را، تنها در یک محیط و با استفاده از شماتیک انجام دهید : طراحی و رسم ...

ادامه متن »

آزمونهای راه اندازی و بهره برداری ترانسفورماتورهای توزیع

مقدمه: آزمونهای روغن در زمان راه اندازی ترانسفورماتور توزیع: مطابق استاندارد IEC60422:2013مشخصات کیفی روغن ترانسفورماتور پیش از راه اندازی می بایست مطابق جدول یک باشد. قبل از برقدار کردن ترانسفورماتور لازم است از روغن آن نمونه برداری شده و آزمونهای ...

ادامه متن »

آموزش پردازش تصویر در متلب

مقدمه: موارد مورد استفاده در بحث بینایی ماشین مثل استخراج FUTHERها که دارای الگوریتم های مختلفی می باشد. مشکلاتی که وجود دارد مانند تغییر مقیاس باید مقاوم باشند.یعنی ویژگی که در تصویر اول استخراج می شود با چزخش تصویر آیا ...

ادامه متن »