صفحه اصلی / مقالات

مقالات

انرژی زیست توده

انرژی زیست توده مقدمه : فناپذیری سوخت های فسیلی,تنوع بخشی به منابع انرژی,توسعه پایدار و ایجاد امنیت انرژی ,مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی فسیلی از یک طرف و پاک و تجدیدپذیر بودن منابع انرژی های نو نظیر خورشید,باد,زیست ...

ادامه متن »

آموزش پایانامه نویسی

آموزش پایانامه نویسی مقدمه: در این قسمت تکنیک های اصلی پپایان نامه نویسی شامل نحوه گزارش فصل های مختلف پایانامه به همراه مراجع , مورد بحث قرار می گیرد . فصل بندی مورد بخش در این بخش بر اساس استاندارد ...

ادامه متن »

۸۰۰ پرسش و پاسخ برق

مقدمه: گسترش سریع شبکه برق و همچنین سیر صعودی تعداد پست ها در سطوح مختلف ولتاژ و تقاضای بسیار زیاد و روز افزون مصرف برق دربخش های صنعتی و غیر صنعتی امری اجتناب ناپذیر است . با توجه به اینکه ...

ادامه متن »

برنامه ریزی امنیت واحدهای تولید برق خودرو

ماشین

چکیده: با توجه به رشد روزافزون بار، به ویژه بار پیک، افزایش ظرفیت نیروگاهی برای پاسخ به این رشد ضروری است. بار پیک موجب افزایش هزینههای مشترکین و سرمایه گذاریهای هن گفت در بخش تولید و انتقال میشود. به همین ...

ادامه متن »

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

چکیده: شبکه های هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با استفاده ازآن،کاربران قادر به در یافت اطلاعات شبکه میباشند. انتقال اطلاعات شبکه برق به کاربران، پیاده سازی و اجرای بهینه ...

ادامه متن »