صفحه اصلی / آرشیو تگها: "ups چیست"

آرشیو تگها: "ups چیست"

مبدلهای کلید زنی (مقدماتی)

مبدلهای کلید زنی (مقدماتی) • کاربردهای عمده مبدلهای کلیدزنی (اینورتر): – محرکه های الکتریکی (ac motor drive) :ac – منابع تغذیه acبدون وقفه (UPS): • هدف: – تولید ولتاژ acبا ولتاژ و فرکانس قابل تنظیم اهداف این فصل: • آشنایی ...

ادامه متن »