صفحه اصلی / آرشیو تگها: "کنترل توزیع شده ولتاژ"

آرشیو تگها: "کنترل توزیع شده ولتاژ"

تولیدپراکند ولتاژثابت برکنترل توزیع

چکیده: حضور نسل جدید بارها الکتر یکی و همچنین ادوات اصلاح کننده ضریب قدرتِ موجود در بارهای الکتریکی امکان استفاده از مصرفکننده های نهایی برای کنترل توان راکتیو و بهبود ولتاژ در شبکه های توزییع را فراهم نموده است. در ...

ادامه متن »