صفحه اصلی / آرشیو تگها: "چگونگی شکل گیري مدولاسیون SSB"

آرشیو تگها: "چگونگی شکل گیري مدولاسیون SSB"

آشنایی با PLC و تله پروتکشن

مقدمه: یک سیستم Power-Line Carrier چیسیت؟ یک سیستم ، PLCلینکی مخابراتی است میان دو نقطه ،که از شبکه الکتریکی(در رده های مختلف انتقال ، فوق توزیع و توزیع) بعنوان بستر تبادل داده بهره می برد.این سیستم بخشی از شبکه مخابراتی ...

ادامه متن »