صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مزایاى سیستم IT"

آرشیو تگها: "مزایاى سیستم IT"

الزامات برق بیمارستان ایزولاسیون ( ترانس ایزوله )

مقدمه: ترانسفورماتور، یک مبدل ولتاژ است و براى تبدیل ولتاژ در شبکه ها و وسایل الکتریکی و الکترونیکى از آن استفاده مى شود.ترانسفورماتور در نوع انرژى الکتریکى تغییرى ایجاد نمى کند فقط انرژى الکتریکى را تحت ولتاژ، جریان و فرکانس ...

ادامه متن »