صفحه اصلی / آرشیو تگها: "طراحي و رسم مدارهای الکتریکی با استفاده از pspice"

آرشیو تگها: "طراحي و رسم مدارهای الکتریکی با استفاده از pspice"

آموزش کاربردی نرم افزار Pspice

مقدمه: شماتیک چیست؟ شماتیک یک رابط گرافیکی و همچنی ارتباط دهنده به سایر برنامه ها PSpiceو تنظیمات آن است. شما می توانید عملیات زیر را، تنها در یک محیط و با استفاده از شماتیک انجام دهید : طراحی و رسم ...

ادامه متن »