صفحه اصلی / آرشیو تگها: "شبکه هوشمند"

آرشیو تگها: "شبکه هوشمند"

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

چکیده: شبکه های هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با استفاده ازآن،کاربران قادر به در یافت اطلاعات شبکه میباشند. انتقال اطلاعات شبکه برق به کاربران، پیاده سازی و اجرای بهینه ...

ادامه متن »

شبکه های توزیع هوشمند

مقدمه: فناوریهای مختلفی در سالهای اخیر ظهور یافتهاند که دیدگاه صاحبان صنعت برق را در خصوص نحوه تولید، انتقال و تحویل انرژی الکتریکی به متقاضیان تغییر داده است، فناوریهایی مانند تولیدات پراکنده و خودروهایِ الکتریکیِ هیبریدی قابل اتصال به شبکه ...

ادامه متن »