صفحه اصلی / آرشیو تگها: "سیکم ترکیبی"

آرشیو تگها: "سیکم ترکیبی"

کار برد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت

چکیده: تدوین برنامه بلندمدت بهینه سازی پخش عرضه تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور وارتقا نقش ایران در بازار های جهانی انرژی دارد .از جمله نتایج حاصل از برنامه بهینه سازی بخش عرضه انرژی بهبود راندمان وکاهش تولیدآلاینده های زیست محیطی ...

ادامه متن »