صفحه اصلی / آرشیو تگها: "روشهای مختلف حذف جریانهای هجومی"

آرشیو تگها: "روشهای مختلف حذف جریانهای هجومی"

حذف جریان های هجومی ترانسفورماتور قدرت

حذف جریان های هجومی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده. چکیده: جریان حجومی به دلیل به اشباء رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور به وجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه dc بزرگ ...

ادامه متن »