صفحه اصلی / آرشیو تگها: "دزدگیرهای سیم کارتی"

آرشیو تگها: "دزدگیرهای سیم کارتی"

راهنمای نصب دزدگیر سیم کارتی

مقدمه: معرفی قابلیت دستگاه •قابلیــت برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه از طریــق تمــاس صوتــی، SMSو نــرم افزارهــای IOS , ANDROID • نامگذاری هر زون به صورت مجزا(فارسی و انگلیسی) • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام ...

ادامه متن »