صفحه اصلی / آرشیو تگها: "تحرک ژنراتور"

آرشیو تگها: "تحرک ژنراتور"

دانلود جزوه آموزشی سیستم راه انداز ژنراتور SFC

مقدمه: برای تولید توان الکتریکی از طریق ژنراتور، به وسـیله ای احتیـاج اسـت کـه ژنراتـور را در سرعت نامی آن به حرکت در آورد و از این طریق انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل شود ایـن وسیله که به آن ...

ادامه متن »