صفحه اصلی / آرشیو تگها: "بهبود قابلیت اطمینان سیستم از طریق اتوماسیون توزیع"

آرشیو تگها: "بهبود قابلیت اطمینان سیستم از طریق اتوماسیون توزیع"

شبکه های توزیع هوشمند

مقدمه: فناوریهای مختلفی در سالهای اخیر ظهور یافتهاند که دیدگاه صاحبان صنعت برق را در خصوص نحوه تولید، انتقال و تحویل انرژی الکتریکی به متقاضیان تغییر داده است، فناوریهایی مانند تولیدات پراکنده و خودروهایِ الکتریکیِ هیبریدی قابل اتصال به شبکه ...

ادامه متن »