صفحه اصلی / آرشیو تگها: "بهبود دادن کیفیت تصویر"

آرشیو تگها: "بهبود دادن کیفیت تصویر"

آموزش پردازش تصویر در متلب

مقدمه: موارد مورد استفاده در بحث بینایی ماشین مثل استخراج FUTHERها که دارای الگوریتم های مختلفی می باشد. مشکلاتی که وجود دارد مانند تغییر مقیاس باید مقاوم باشند.یعنی ویژگی که در تصویر اول استخراج می شود با چزخش تصویر آیا ...

ادامه متن »