صفحه اصلی / آرشیو تگها: "انواع مقره ها"

آرشیو تگها: "انواع مقره ها"

محاسبات مکانیکی مقره ها و CFO

تعریف مقره: به وسیله ای گفته می شود که دارای مقاومت الکتریکی و مکانیکی بالایی بوده و بین هادی های برق دار و سازه های نگه دارنده قرار می گیرند. وظیفه مقره : .۱مقاومت الکتریکی = ایزوله کردن هادی از ...

ادامه متن »