صفحه اصلی / آرشیو تگها: "اطلاعات قیمت"

آرشیو تگها: "اطلاعات قیمت"

تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند

چکیده: شبکه های هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با استفاده ازآن،کاربران قادر به در یافت اطلاعات شبکه میباشند. انتقال اطلاعات شبکه برق به کاربران، پیاده سازی و اجرای بهینه ...

ادامه متن »