صفحه اصلی / آرشیو تگها: "اصول اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور"

آرشیو تگها: "اصول اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور"

آزمونهای راه اندازی و بهره برداری ترانسفورماتورهای توزیع

مقدمه: آزمونهای روغن در زمان راه اندازی ترانسفورماتور توزیع: مطابق استاندارد IEC60422:2013مشخصات کیفی روغن ترانسفورماتور پیش از راه اندازی می بایست مطابق جدول یک باشد. قبل از برقدار کردن ترانسفورماتور لازم است از روغن آن نمونه برداری شده و آزمونهای ...

ادامه متن »