صفحه اصلی / سیستم های قدرت

سیستم های قدرت

حذف جریان های هجومی ترانسفورماتور قدرت

حذف جریان های هجومی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده. چکیده: جریان حجومی به دلیل به اشباء رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور به وجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه dc بزرگ ...

ادامه متن »

آزمونهای راه اندازی و بهره برداری ترانسفورماتورهای توزیع

مقدمه: آزمونهای روغن در زمان راه اندازی ترانسفورماتور توزیع: مطابق استاندارد IEC60422:2013مشخصات کیفی روغن ترانسفورماتور پیش از راه اندازی می بایست مطابق جدول یک باشد. قبل از برقدار کردن ترانسفورماتور لازم است از روغن آن نمونه برداری شده و آزمونهای ...

ادامه متن »

مجموعه ۵۰ مثال کاربردی از مدارات قدرت و فرمان

مجموعه ۵۰ مثال کاربردی از مدارات قدرت و فرمان در طراحی و مونتاژ , نصب , تعمیر وعیب یابی مدار های صنعتی از نقشه های مختلفی استفاده میشود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نقشه مسیر ...

ادامه متن »

نیروگاه های بادی و شناسائی انرژی باد

مقدمه: در بسیاری از مراجع آمده است که در استانهای شرقی ایران برای بالا کشیدن آب از چاه و آسیاب کردن غلات از آسیابهای بادی استفاده میشده است. مشاهدات و تحقیقات نشان میدهد که در تابستان و گاهی در ماه ...

ادامه متن »

محاسبات مکانیکی مقره ها و CFO

تعریف مقره: به وسیله ای گفته می شود که دارای مقاومت الکتریکی و مکانیکی بالایی بوده و بین هادی های برق دار و سازه های نگه دارنده قرار می گیرند. وظیفه مقره : .۱مقاومت الکتریکی = ایزوله کردن هادی از ...

ادامه متن »