صفحه اصلی / برق ساختمان

برق ساختمان

مجموعه ۵۰ مثال کاربردی از مدارات قدرت و فرمان

مجموعه ۵۰ مثال کاربردی از مدارات قدرت و فرمان در طراحی و مونتاژ , نصب , تعمیر وعیب یابی مدار های صنعتی از نقشه های مختلفی استفاده میشود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نقشه مسیر ...

ادامه متن »

محاسبات مکانیکی مقره ها و CFO

تعریف مقره: به وسیله ای گفته می شود که دارای مقاومت الکتریکی و مکانیکی بالایی بوده و بین هادی های برق دار و سازه های نگه دارنده قرار می گیرند. وظیفه مقره : .۱مقاومت الکتریکی = ایزوله کردن هادی از ...

ادامه متن »

آموزش نقشه خوانی برق

مقدمه: در نقشه یک سیستم الکتریکی وسایل و تجهیزات الکتریکی با علامتهای اختصاری نشان داده شده و ربط این علامت هابه یکدیگر وطرز کار سیستم الکتریکی از نقشه اتصال فهمیده میشود.این علائم اختصاری وهمچنین طریقه کشیدن نقشه مدارهای فرمان در ...

ادامه متن »

الزامات برق بیمارستان ایزولاسیون ( ترانس ایزوله )

مقدمه: ترانسفورماتور، یک مبدل ولتاژ است و براى تبدیل ولتاژ در شبکه ها و وسایل الکتریکی و الکترونیکى از آن استفاده مى شود.ترانسفورماتور در نوع انرژى الکتریکى تغییرى ایجاد نمى کند فقط انرژى الکتریکى را تحت ولتاژ، جریان و فرکانس ...

ادامه متن »

سیستم مدیریت ساختمان BMS

مقدمه: سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان با بھکارگیری از آخرین تکنولوژی ھا در صدد آن است که شرایطی ایده آل، ھمراه با مصرف بھینه انرژی در ساختمانھا پدید آورد. این سیستم ھا ضمن کنترل بخشھای مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی ...

ادامه متن »